• pomoc w wyborze lokalizacji
 • zwrot części nakładów poniesionych na otwarcie placówki
 • kompleksowe szkolenia produktowe, procesowe, z zakresu obsługi Klienta
  i bezpieczeństwa
 • oznakowanie placówki
 • oklejanie placówki partnerskiej foliami reklamowymi
 • pakiet materiałów startowych - plakaty, ulotki, stojaki ekspozycyjne, meloniki
 • zakup sprzętu IT
 • dostarczenie oprogramowania do obsługi Klientów

Wsparcie w działalności

 • budżet na lokalne działania reklamowe
 • pomoc w realizacji lokalnych akcji promocyjnych
 • materiały promocyjne i kampanijne, takie same,
  jak te dostarczane do oddziałów własnych banku
 • opieka menedżera regionu
 • dedykowani dla placówek partnerskich analitycy
  kredytowi
 • cykliczne szkolenia produktowe i procesowe
 • Rada Partnerów - rekomendująca i konsultująca
  standardy współpracy